Dwar l-Awtur

Ikklikkja hawn  biex tmur fuq il-home page:  https://kliemustorja.com/

Martin Morana studja l-Liċeo u ggradwa B.A. fl-Istorja fl-Università ta’ Malta. Ħadem għal bosta snin fid-Dipartiment tal-Mużewijiet statali. Għal 28-il sena sħaħ kien impjegat f’diversi karigi mall-Awtorità Maltija tat-Turiżmu.

Martin kiteb tliet kotba dwar l-oriġini u t-tifsir ta’ kliem u idjomi antiki Maltin. Dawn il-kotba huma kollha illustrati biex jiffaċilitaw it-tifsir tal-kliem arkajku u oġġetti tanġibbli. Il-pubblikazzjonijiet huma, Bejn Kliem u Storja, Ara X’Int Tgħid u Biex il-Kliem Ikun Sew. Ktieb ieħor, tal-istess awtur, din id-darba bl-Ingliż hu, Maltese Humour – But Seriously. Dan jittratta dwar l-umoriżmu Malti, ta’ dari u tal-lum. Martin ippubblika wkoll żewġ monografi, wieħed dwar l-Ipoġew ta’ Ħal Saflieni u l-ieħor dwar Għar Dalam. Martin Morana hu preżentament gwida tat-turisti liċenzjat f’diversi lingwi. Minn żmien għal żmien jagħti wkoll lectures lil diversi udjenzi fosthom dawk li jattendu l-Università tat-Terza Età.

 

ENĊIKLOPEDIJA   ikklikkja hawn …. 

A*   B*   Ċ*   CD*   EF*
Ġ*   G*   *   H*   Ħ*   I*   J*   K*
L*   M*    N*    O*    P*    Q*    R*    S
 T*    U*    V*   W*   X*    Ż*   Z*

 

Il-Pubblikazzjonijiet l-aktar ikkonsultati f’din il-website

* D      Damma Tal Kliem Kartaginis mscerred fel Fom tal Maltin u Ghaucin, ta’               Gianfrangesku Agius Sultana
*        IlMiklem Malti Vol. 1-10 ta’ Erin Serracino Inglott
*         Dizionario Portatile – Maltese, Italiano, Inglese ta’ F. Vella (1843) 
*        Dizionario – Maltese, Italiano, Inglese ta’ Giovann Battista Falzon. (1845)
*         Maltese-English Dictionary, Vol. I & II ta’ Josepj Aquilina
*         Lexicon – Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan eċċ., MDCCXCVI

*      Bosta novelli u kitbiet oħra li kienu ppubblikati fis-seklu 19. u bidu tas-seklu 20.

Din l-enċiklopedija hi bbażata fuq dawn it-tliet kotba tal-istess awtur:

A bejn kliem u storja           A aBiex il-Kliem ikun Sew (1)          Aa ARA X'INT TGHID

Pubblikazzjonijiet tal-istess awtur  –  ikklikkja hawn:  https://kliemustorja.com/informazzjoni-dwar-pubblikazzjonijiet-ohra-tal-istess-awtur/

Lista sħiħa tal-pubblikazzjonijiet ikkonsultati għal din il-website.

Attard Anton F., Mill-Ħajja ta’ l-Imgħoddi – Tagħrif Folkloristiku 
minn Għawdex. Stampat A*M Printing Ltd. 1991.
Attard Anton F., Logħob Folkloristiku ta’ Għawdex, (Union Press, 1969).
Attard Anton F., Mill-Folklore ta’ Għawdex - Ġabra ta’ Għana u Taqbil, 
(A + M Printing Ltd., 1986).
Aquilina Joseph, Maltese - English Dictionary Vol 1,. Midsea Books Ltd. 1987.
Aquilina Joseph, Maltese- English Dictionary Vol. 2., Midsea Books Ltd. 1990.
Aquilina Joseph,  Maltese – English - Maltese Dictionary. Midsea Books Ltd.
2006.
Agius Albert W., Qwiel, Idjomi, Laqmijiet Maltin u Trufijiet oħra.  
BDL. 2004.
Agius De Soldanis G.P.F., Gozo -  Ancient and Modern Religious and Profane,
Media Centre Publications. 1999.
Badger George Percy, Description of Malta and Gozo, G. Muir. 1858.
Biundi Giuseppe, Dizionario Siciliano-Italiano Compilato. 1857.
Bonello Govanni, Histories of Malta Vols. 1. – 1X. Fondazzjoni Patrimonju 
Malti. 2008.
Borg Paul P.,  Snajja’ u Xogħol il-Maltin. Publishers Enterprises Group 
(PEG) Limited. 2000.
Borg Paul P.,  Snajja’ u Xogħol il-Maltin – It-Tieni Volum. PEG Publications.
2001.
Borg Paul P., Nisimgħhem Jgħidu ..eċċ. . – L-ewwel Volum. PEG Publications.
2007.
Borg Paul P., Nisimgħhem Jgħidu ...eċċ.  – It-tieni Volum, PEG Publications.
2012.
Busuttil Edgar D., Kalepin – Damm il-Kliem, St. Joseph Institute Printing 
Press. 1941.
Busuttil V.,  Dizzjunarju Malti-Ingliż, 1900.
Carabott Rosabelle (ed.) Damma tal Kliem Kartaginis mscerred fel Fom tal
Maltin u Ghaucin - Gianfrangersku Agius Sultana Ghauci, Pubblikaturi, 
l-Akkademja tal-Malti et al. Stampatur Baroni & Gori, Firenze, 2016.
Cassar Mario, The Surnames of the Maltese Islands, An Etymological 
Dictionary. Book Distributors Ltd. 2003.
Cassar Pullicino Joseph, Studies in Maltese Folkore. Malta University
Press. 1992.
Cassola Arnold, Malta, People, Toponomy, Language (4th Century B.C. – 1600),
The Farsons Foundation. 2011.
Cortis Toni, (editur), Temi Zammit - Nies Bla Sabar u Stejjer Oħra, Merlin
Library Ltd. 1987.
Cremona Matty, The Way We Ate – Memories of Maltese Meals, Midsea Books. 
2010.
Farrugia Randon, Stanley, Fishing in Malta, P.E.G. Ltd. 2007.
Farrugia Randon, Stanley & Micallef Robert, Popular Fish in the Mediterranean
P.E.G. 2004.
Fenech Karm, Idjomi Maltin. Ġiżwiti Maltin. 1995.
Freller Thomas, Malta – The Order of St John, Midsea Books Ltd. 2009.
Gatt Ġużi, Qiegħda fil-Ponta ta’ Lsieni. Klabb Kotba Maltin. 2005.
Gatt Ġużi, Qiegħda fil-Ponta ta' Lsieni 2. Klabb Kotba Maltin, 2015.
Gambin Kenneth u Buttigieg Noel, Storja tal-Kultura ta’ l-Ikel f’Malta. 
PIN. 2003.
Lanfranco Guido, Drawwiet u Ħajja mill-Istorja ta’ Malta. Wise Owl 
Publication. 2005.
Lanfranco Guido, Logħob, Taqbil u Ġugarelli Tat-Tfal Maltin. Wise Owl 
Publication.
Lanfranco Guido (editur.), Folklor Ġabra ta’ Kitba minn Membri ta’ 
L-Għaqda Maltija Tal-Folklor. Klabb Kotba Maltin. 2004.
Lanfranco Guido, Ħxejjex Mediċinali u Oħrajn fil-Gżejjer Maltin, 
Pubblikazzjoni tal-Media Centre.  2000.
Mallia Milanes, (editur), The British Colonial Experience 1800-1964: The 
Impact on Maltese Society, Mireva Publications, 1988.
Mallia Milanes, (editur), Hospitaller Malta 1530-1798, Mireva Publications. 
1993.
Manduca J.S. & Mifsud G. Il-Qawl Iqul. Publishers Enterprises Group (PEG). 
1989.
Miege D. L'Histoire de Malthe, 1841.
Mifsud Chircop Ġ., Manwel Magri – Ħrejjef Missirijietna, Publishers 
Enterprises Group. 1994.
Mifsud Chircop Ġ., Il-Praspar Miktuba Minn Dun Xand Cortis, Publishers 
Enterprises Group,  
Muscat Azzopardi, Gino & Anna, Kif Ngħiduha. Klabb Kotba Maltin. 1986.
Price A. Charles, Malta and the Maltese – A Study in Nineteenth Century 
Migration, Georgian House – Melbourne, 1989.
Sant Michael A., “Sette Giugno” 1919 – Tqanqil u Tibdil, SKS Sensiela Kotba Soċjalisti. 1989.
Schiavone Michael J., Dictionary of Maltese Biographies, PIN, Pubblikazzjoni Indipendenza. 2009. Vol I u Vol II.
Sultana Joe, Ed.,  Flora u Fauna ta’ Malta. Dipartiment Għall-Ħarsien tal-
Ambjent. 1995.
Vassalli, Mikiel Anton, Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan, 
eċċ.  MDCCXCVI.
Vassalli, Mikiel Anton, Motti Aforismi e Proverbii Maltesi, 1828.
Wettinger Godfrey,  Place-Names of the Maltese Islands: 1300-1800. Publishers
Enterprises Group (PEG) Limited.
Zahra Ruben, A Guide to Maltese Folk Music, PBS Malta and Soundscapes. 2006.
Zarb Tarcisio, Folklore of An Island – Maltese Threshold Customs. Publishers
Enterprises Group (PEG) Ltd. 1998.
Zarb Dimech Anthony, Malta During the First World War 1914-1918, Veritas 
Press. 2004.
Treasures of Malta, nos: 1 – 51. Fondazzjoni Patrimonju Malti.
Heritage -  An Encyclopedia of Maltese Culture and Civilisation, Ed. Mizzi
Pawlu. Klabb Kotba Maltin.

ABBREVJAZZJONIJIET

abbr.       abbrevjazzjoni 
A. de S.     Agius de Soldanis
aġġ.       aġġettiv
appel.      appellattiv Lat. Latin 
ċ.        ċirka M. Malti
ċm        ċentimetru/i 
(D)        DAMMA ta' A. de S. *
ed.        editur 
E.S.I.      Erin Serracino Inglott* 
espr.       espressjoni
etim.       etimoloġija
ewf.       ewfemiżmu / ewfemistiku
fem.       femminil 
fig.       figurattiv
final.      finalment
Fr.        Franċiż 
F.V.       F.Vella Dizionario 1843 *
G.B.F.      Dizionario Portatile * 
ġen.       ġeneralment
Għ.        Għarbi 
Gr.        Grieg
idj.       idjoma 
Ing.       Ingliż
is.       xj. isem xjentifiku 
jiġ.       jiġifieri
J.A.       Joseph Aquilina * 
M.A.V.      Mikiel Anton Vassalli *
n.        nom
oriġ.      oriġinarjament
part. pas.    partiċipju passiv
pereż.      pereżempju
pl.       plural 
prob.      probabbli
pron.      pronunzja 
qab.       qabbel
q.K.       qabel Kristu
rif.       riferenza
speċ.      speċjalment 
Sqal.      Sqalli 
Tal.       Taljan
term.      terminu
trad.      tradizzjonalment
v.        verb 
w.K.       wara Kristu

* Lista ta’ pubblikazzjonijiet l-aktar ikkonsultati  ….

* E.S.I.    Il-Miklem Malti, Volumi 1-10, ta' Erin Seraccino Inglott, (1989).
* F.V.    Maltese Grammar for the Use of the English, ta’ Francis Vella. 
      (1831). 
* F. Vella Dizionario Portatile – Maltese, Italiano, Inglese ta' F.Vella, 
      (1843).  
* G.B.F.   Dizionario Maltese, Italiano, Inglese, ta’ Giovann Battista 
      Falzon,(1845). 
* J.A.     Maltese-English Dictionary, Vol. I & II, ta' Joseph Aquilina,
      (1987 & 1990) 
* M.A.V.    Lexicon ta’ Ktyb Yl Klym Malti Mfysser byl-Latin u Byt-Taljan 
      eċċ., MDCCXCVI, ta' Mikiel Anton Vassalli, (1796). 
* M.A.V.   Aforismi, ta' Mikiel Anton Vassalli, (1828) 
* (D)     DAMMA Tal Kliem Kartaginis mscerred fel Fom tal Maltin u Ghaucin, 
      ta' Gianfrangesku Agius Sultana, (circa 1757 – 1769). 
* V.B.    Dizzjunarju Malti-Ingliż, ta' V. Busuttil, (1900).