Kliem mill-Ingliż fid-‘Dizzjunarju mill-Malti għall-Ingliż’, ta’ V. Busuttil (1900).

ara wkoll:  https://kliemustorja.com/k

KLIEM MALTI MEĦUD MILL-INGLIŻ

kif misjub fid-Dizzjunarju Malti-Ingliż, ta’ Vincenzo Busuttil (1900).

Mitt sena minn meta l-Ingliżi rifsu Malta, l-influenza Ingliża fuq l-ilsien Malti kienet bil-kemm bdiet. Apparti il-ftit mijiet, ma kienx hawn wisq Maltin li kienu kapaċi jitkellmu u jiktbu bil-lingwa Ingliża. Il-maġġorparti ta’ dawk li kellhom tagħlim ta’ livell terzjarju, bħal tobba, avukati, nutara u qassisin, kienu bbażaw l-edukazzjoni tagħhom fuq l-ilsien Taljan. Tmenin fil-mija tal-poplu kien għadu illiterat.

Biss xi kliem, aktarx militari u tekniku beda bil-mod il-mod dieħel fost il-Maltin, l-aktar fost dawk li kellhom x’jaqsmu, minħabba x-xogħol tagħhom, mal-militar u n-Navy Ingliżi.

Meta qallibt fid-dizjunarju ta’ Vincenzo Busuttil, mit-tletin elf kelma li hemm imfissra, sibt biss madwar għoxrin kelma li jidhru li daħlu mill-Ingliż. Fost dawn hemm xi wħud li verament setgħu anki daħlu mit-Taljan jew mill-Franċiż.

Ara daqsxejn dawn il-kliem li sibt….

absinth       
alcohol
(i)bblakkja   
(i)bbordja  
brandy 
Kantin (Canteen) 
Kanvas (Canvas) 
Kajjik (caique) - sloop belong to a galley)     
Kaless (caleche F?)
Mackintosh (raincoat) 
Mil 
Milorda 
Munitur (It?)
obelisque 
overall
(i)ppleġġia 
revolver 
screw 
telegraph (It?) 
termoskopju (It?)
termopila (It?) 
tirabuxu (F)

Ara aktarhttps://kliemustorja.com/a

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s