IKEL MALTI TAL-QEDEM – xi ħsibijiet

Il-bniedem jgħix skont l-ambjent u l-ikel li jsib madwaru. Biex jgħix f’saħħtu żgur għandu bżonn mill-inqas, sors permanenti ta’ ilma u ikel varjat li joffri n-nutrienti bżonnjużi għas-saħħa tal-ġisem.

Nafu mis-sejbiet preistoriċi li l-ewwel abitanti tal-gżejjer Maltin kienu aktar minn kollox bdiewa u għaldsaqstant setgħu jieklu minn dak li kienu jiżirgħu, ikabbru u jaħsdu. Dan nafuh mis-sejbiet ta’ żerriegħa ta’ ċereali, bħal-qamħ, għads u xgħir. Imbagħad bosta ikel ieħor kien jiġi minn pjanti slavaġġ li xi wħud minnhom kienu tajba għall-ikel. Fis-siti preistoriċi nstabu wkoll għadam ta’ annimali tal-irziezet kif ukoll ir-raffigurazzjoni tagħhom imnaqqxa fil-ġebel jew fil-fuħħar. Il-laħam tal-mogħoż nagħaġ, u baqar, u l-ħalib tagħhom kien jipprovdi l-proteini u l-vitamini meħtieġa. Ma’ dawn bla dubju ta’ xejn kien hemm kwantitajiet ta’ frott li jikber bis-saħħa tal-klima Mediterranja.

andarr-2

Intant, ta’ min wieħed jinnota li tlieta mill-ġżejjer Maltin huma msemmija għal prodotti ta’ l-ikel. Hekk jingħad li l-isem ta’ Malta ġej mil-Latin, melita, li jfisser għasel, li għadu sal-lum magħruf għat-tjubija tiegħu. Kemmuna hi msemmija għall-kemmun u Filfla għal felfel, tip ta’ bżar. Prodott agrikolu ieħor hu ż-żebbuġ u hawn mill-inqas erba’ postijiet imsemmija għal din il-frotta: Ħaż-Żebbuġ, iż-Żebbuġ ta’ Għawdex, Birżebbuġa u ż-Żejtun.

F’pajjiż semi-aridu u sħun bħal Malta, fejn ix-xita qatt ma hi biżżejjed il-bidwi irid isaqqi regolarment dak li jiżra, u għalhekk matul is-sekli għażel ħamrija għammiela fejni qribha kien hemm xi nixxiegħa jew għajn tal-ilma. Artijiet b’ismijiet bħal Fawwara, Wied il-Għajn u l-Imġarr jindikaw li hawn jinsab kwantità ta’ ilma, aktar minn postijiet oħra fejn il-bidwi seta’ jaħdem l-art u jkollu ħsad aħjar minn imkejjen oħra, għax l-ilma ġej mill-għoljiet.

kanalilma 084.jpg

Jingħad li kienu l-Għarab li introduċew l-irrigazzjoni b’mod li setgħu jitkabbru l-ħejjex u l-frott. L-istoriċi jemmnu li bosta frott, bħall-lumi u l-larinġ, ġabuh l-Garab mill-Indja. Jekk wieħed jara l-ismijiet tal-ħxejjex u l-frott li jikber f’Malta, għandu jinnota li dawn ġejjin mill-Għarbi u għalhekk għandna nassumu li dawn il-ħxejjex kienu diġa’ jittkabbru u jittieklu daqs elf sena ilu. Insemmu xi ftit minnhom:

 • Il-brunġiel, il-qara’ bagħli, il-qara’ aħmar, il-qara’ twil, il-qaqoċċ, il-berquq u t-tin.

Insibu li ismijiet ta’ ħxejjex u frott huma simili għal dawk ta’ Sqallija. Ma ninsewx li l-Għarab li ħakmu lill-Malta ġew minn Sqallija u mhux direttament mill-Afrika ta’ Fuq. Eż. ta’ ismijiet Sqallin:

Malti     Sqalli     Taljan

Qaqoċċ     Cacoccila   Carciofo
Kannamiela   Cannameli   Canna di zucchero
Ċirasa     Cirasa     Cigliega
Lumija     Lumia     Limone
Żabbara    Zabbara    Agave

Għandna nifhmu li f’Malta ta’ żmien l-Għarab, jiġifieri, minn 870 sa nofs is-seklu tlettax W.K., dawn il-ħakkiema u eluf ta’ Maltin li qalbu għall-Islam imxew mat-twemmin tagħhom bl-aktar mod rigoruż, u għalhekk la kienu jixorbu nbid u lanqas jieklu l-laħam tal-ħanżir.

Nistgħu ngħidu li bosta Maltin li kienu wkoll baħħara u sajjieda kienu jieklu l-ħut u l-frott tal-baħar. Wara kollox il-gżejjer Maltin huma mdawra bil-baħar li joffri sors ta’ nutrimenti bżonjużi, l-aktar matul l-istaġuni meta l-prodotti agrikoli ma kienux abbundanti. Il-ħut maqbud ried jittiekel minnufih, u għaldaqstant kienu dawk li jgħixu qrib ix-xtut l-aktar li kienu jieklu l-ħut u frott tal-baħar.

Ik bakkaljawjpg - Copy

Ta’ min wieħed jinnota li bosta ismijiet tal-ħut jixxiebhu ma’ dawk ta’ Sqallija. Ninnutaw li l-isem ta’ dan il-ħut li ser naraw hawn taħt, bl-Isqalli hu eqreb lejn dak Malti milli lejn l-isem li jikkorrispondi miegħu t-Taljan. Dan iffisser li kien hemm kommunikazzjoni frekwenti bejn is-sajjieda u baħħara Maltin u dawk Sqallin. Fost dawn il-ħut insibu:

Malti         Sqalli             Taljan

Anċjovi      Anciova            Acciuga jew Alice
Broma        Abbroma/ Bromu       Medusa
Budaqq         Buddaci       Bodaccia
Ċervjola       Cirviola             Leccia, Saltaleone 
Dott      Dottu        Cerniola
Fanfru       Fanfaru, fanfano,  Pampano
Lampuka       Lampuca, Lampuga,  Pesce dorato
Mazzun         Mazzuni       Ghiozzo
Mulett      Mulettu       Cefalo
Siċċa     Siccia        Sepia
Traċna     Tracina          Raganella
Vopa      Uopa         Boga

Matul is-sekli, il-kwantità u l-kwalità tal-ikel baqgħu pjuttost l-istess. Fl-antik, meta l-parti l-kbira tal-poplu kienet dejjem bil-ġuħ xejn ma kien jintrema’. Dak li jifdal mill-ikel ried iservi, jew biex jitimgħu l-annimali jew inkella kien jittiekel l-għada. Biex tiekol sustanzjuż kont trid taħseb għar-rasek u tkabbar il-ħxejjex f’biċċa roqgħa art li ssib u li tkun taħt għajnejk; forsi billi żżomm xi ftit tiġieġ u fniek fil-bitħa jew razzett. In-nies li kienu jgħixu madwar il-Port kienu jbatu l-ġuħ aktar minn dawk tal-irħula għax dawn kienu jiddependu għall-ikel mix-xiri skont id-dħul finanzjarju tagħhom. Biss jidher li xi wħud tal-ibliet kienu jżommu t-tjur fil-bitħa jew fuq il-bejt. Tant hu hekk illi hemm dokumenti li juru li bosta familji fl-inħawi tal-Port kienu, almenu fi żmien l-Ingliżi, ibigħu l-bajd miż-żejjed li kellhom lill-baħħara ta’ fuq il-bastimenti.

qaghaq tal ghaselcx

L-għażla tal-ikel kienet dejjem iddettata minn dawk il-ħxejjex u l-frott li jitkabbru fl-istaġun tagħhom u fiż-żmien li dawn jimmaturaw. Bosta minn dawn il-prodotti kienu jittieklu mill-ewwel qabel ma jitħassru. Sakemm kienet ivvintata l-friġġ, l-ikel kien irid ikun ikkonservat jew bil-melħ jew jitqaded bl-arja u bix-xemx. Imbgħad kien hemm l-ikel partikolari skont l-istaġun jew skont xi festa jew oħra. Biss, lejliet il-festa kien dejjem vġili, jiġifieri ma kienx jiswa ikel lusuż.

Naraw li minkejja n-nuqqas tal-ikel kien hawn bosta ġranet fil-ġimgħa u perijodi matul is-sena meta l-laħam, il-ħelu u l-ħalib ma kinux jistgħu jittieklu. Il-Karnival, li bit-Taljan carnevale seta’ jfisser, carne vale, kienu dawk il–jiem meta l-ikel ta’ kull tip seta’ jittiekel; inkella l-istess kelma setgħet fissret, carne levare, it-tneħħija (fl-jiem tar-Randan) tal-laħam. Il-prinjolata kienet ttiekel fil-Karnival, jiem qabel ir-Randan, meta jibda s-sawm għall-erbgħin jum.

IKEL li jissemma minn kittieba fis-seklu tmintax:

 • ARINGI
 • BAŻINA (Għaġin magħmul għasida. Etim. Għ. ikel imsajjar b’mod li jsir qisu soppa magħqud. Bit-Taljan bazzinai tirriferi għal tip ta’ soppa li kienet tittiekel mill-iskjavi ta’ fuq ix-xwieni).
 • BIGILLA Id-Damma, id-dizzjunarju vast ta’ Agius de Soldanis (A. de S.) isemmieha u jgħid li din kienet ikla magħrufa sew anki mit-Torok.
 • BISKOTT     Din il-kelma hi inkluża fid-Damma ta’ A. de S. Għaġina msajra darbtejn.
 • FESCHIA*  Fritella   A. de S.
 • FROĠA       Frittella   A. de S.
 • FTIRA jew FTAJRA   A. de S. jgħidilha focaccia u crispella.
 • ĠOBON TAN-NAR     Dan kien isir Għawdex (A.de S.)
 • ĦABBGĦAŻIŻ      A. de S. jgħid li din il-frotta kienet ferm komuni anki fil-Barbarija.
 • ĦANŻIRA TAL-ERWIEĦ*  Skont it-tradizzjoni, din kienet ħanżira li titħalla tiġġerra barra sakemm tismen sew biex fl-Għid tal-Erwieħ (it-2 ta’ Novembru – Jum il-Mejtin Kollha).
 • ĦELWA*    Mikiel Anton Vassalli (M.A.V. 1796) fil-Lexicon, jgħid li apparti t-tifsira normali u ovvja tal-kelma, din kienet : una specie di lasagna di miele rappigliata al fuoco il quale battuta diventa bianca ed elastica e raffreddatosi indurisce.
 • ĦOBŻ TA-XGĦIR    Dan kien ikkonsidrat ħobż ta’ kwalità inferjuri tant li kien hemm qawl li jgħid: Il-ħobż tax-xgħir hu l-għasel tal-foqra.
 • KAVATA*   A. de Soldanis jgħid li din kienet tip ta’ għaġina msajra f’forma ta’ kannol li norm. timtela bil-ġobon maħkuk jew l-għasel iswed.
 • QAŻQUŻ FUQ IX-XINI*    A. de S. Qażquż imsajjar f’bieqja tal-fuħħar. A. de S. jagħti r-riċetta fid-Damma.
 • XKUMVATA / XKUNVATA    M.A.V. jgħidilha, pasta dolce fatta a guisa di fettucie, lasagne.
 • ŻEBDA (tip ta’ butir)

XORB  

ILMA ŻAHAR    Isemmieh A. de S. (1759)

ĊUMNATA*   Xarba sħuna li A. de S. jgħid li kienet tingħatha lil min ser jelled.

BIRRA    Din, għal kuntrarju ta’ min jaħseb li daħlet fi żmien l-Ingliżi, jsemmiha Mikiel Anton Vassalli fil-Lexicon (1796).

Fost ikel ieħor li A. de S. jinkludi fid-Damma insibu: żewġ tipi ta’ qassatat, laħam moqli, perżut, ravjul u rikotta. Bħala ħelu, jsemmi l-qubbajt, l-mazzamorra, jew rottame di biscotto, u l-penit, tip ta’ ħelu magħmul mid-dqiq, mix-xgħir u miz-zokkor.

Fi żminijiet aktar riċenti, lejn l-aħħar tas-seklu dsatax, nsibu ikel ieħor imsemmi min Patri Manwel Magri fir-riċerka tiegħu. Dan l-ikel jissemma f’ ‘Il-Ħrafa tax-Xhur’.  Magri jseemmi dawn l-ikliet:

‘Meraq tal-fekruna tal-baħar magħqud bħal baqta, ross fil-forn, ħobż tas-smid, baqra bil-fenek ġewwa fiha; ħasi moħxi; qassatat bil-ful u l-piżelli; ġobon tan-nar; qubbajd tal-għasel abjad; imqaret sħan u ħabbgħażiż għat-tfal’. Fil-kuntest tal-ħrafa, dan l-ikel jissemma bħallikieku ikel bnin u li mhux la kemm issiu fuq il-mejda tal-ikel kif ġib u laħaq. Sa ħamsin sena ilu, biex issajjar ross il-forn li jissema fl-istorja, kont trid tmur għand il-furnar għax id-dar kważi ħadd ma kellu forn. (Ara Manwel Magri – Ħrejjef Missirijietna, ta’ Ġorġ Mifsud Chircop, p. 263.

* Fejn tidher din l-asterisk il-kelma hi spjegata aktar fid-dettal f’din il-website fuq il-paġna skont l-ittra li tibda biha l-kelma. Eż., il-FESCHIA ser issibha fuq il-paġna bl-ittra F, u għaldaqstant trid tikteb https://kliemustorja.com/f u tikklikkja fuqha.

Ik biskotti rkotta5557 - Copy.jpg

Sorsi li rriferejt għalihom

Agius de Soldanis, DAMMA tal Kliem Kartaginis mscerred fel Fomm tal Maltin u Ghaucin, Ed. Rosabelle Carabott, 2016.

Cassar Pullicino Joseph, Studies in Maltese, Folkore, Malta University Press 1992.

Chiarelli Bernard C., A History of Muslim Sicily, Midsea Books, 2010.

Correnti Santi, Siciliaviva, Edizione Greco Catania.

Dalli Charles, Malta – The Mediaval Millenium, Midsea Books, 2006.

Gambin Kenneth u Buttigieg Noel, Storja tal-Kultura tal-Ikel F’Malta. PIN, 2003.

Mifsud Chircop Ġorġ, Manwel Magri – Ġrejjef Missirijietna, PEG 1994.

Vassalli, Mikiel Anton, Ktyb yl Kliem Malti (Lexicon Melitensis), 1796.

www.kliemustorja.com

ara wkoll: https://kliemustorja.com/informazzjoni-dwar-pubblikazzjonijiet-ohra-tal-istess-awtur/

A*    B*    Ċ*    C*    D*   E*    F*
Ġ*    G*    *    H*    Ħ*    I*    J*    K*
L*    M*     N*     O*     P*    Q*    R*     S
T*     U*     V*    W*     X*     Ż*    Z*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s