ISMIJIET IMQASSRA

 

ISMIJIET   fil-FORMA  MQASSRA

u  minn fejn ħarġu

 

ALDO  (Rinaldo) *

BALDU   (Baldassare / Arċibaldu)  *  BASKAL  (Pasquale / Pasqualino)  *  BASTIAN (Sebastiano)  * BENDU (Benedettu)  *  BERTU (Alberto / Bartilmew)  *  BETTINA (Eliżabetta)  *  BINU (Albinu)  *  BIZJU (Fabrizio)  *

ĊENSU  (Vincenzo)   *  ĊETTA / ĊETTINA / CONNI (Konċetta)  *  ĊIKKU / A / ĊISKA / KIKKA (Franċisku/a)  *  ĊIZJU (Tarcisio)  *

DADDU  (Taddeo / Deodato?)  *  DATA (Addeodata)  *  DELINA (Adelina)  *  DEO (Addeodato)  *  DJANU / DIONE (Dionisju)  *  DMINKA (Duminka)  *  DODA/I (Dorotea)  * DONIA (Kalċedonia)  *  DORIS (Maria Dolores)  *  DORU (Teodoru)  *  DRINU (Adrianu)  *  DWARDU (Edwardu)  *

EFFIE   (Rafael) *

FANU (Epifanu) * FELIĊ  (Felicjanu)  * FISSA (Kruċifissa)  *  FONZ/U (Alfonsu) * FRANĠA * FRANS (Franġisku) * FREDU (Alfredo)  * FRENĊ  (Franġisku)  *  FURTU/A (Fortunato/a) *

ĠAKKI / ĠAKKINU (Ġwakkin)  *  ĠAMMARI / ĠAMRI / ĠANNMARÌ (Ġann Marìi)  *  ĠANĠU (Gianni u Ġużeppi)   *  ĠANNIKOL  *  ĠENJU (Ewġenju)  *  ĠIAMMINKA (Gianna Duminka)   *  ĠIĠI /A  (Luigi / Luiġa)  *  ĠILLU (Ġuljanu)  *  ĠILKA (Evanġelika)  *  ĠITTA (Ġuditta)  *  ĠLORMU / ĠOMU (Girolamo) *  ĠOĠO (Ġorġ? Ġużeppi ? John ? Joseph John?) ĠOLU / ĠOLINU/A / ĠILINA  (Anġelinu/a) * ĠUSTU  (Ġustinu / Ġustinjanu)   *  ĠUŻA (Ġużeppa)  *

GASPRU (Gaspare)   *  GEJTU/A / (Gaetano)   *  GERIT (Margerita)  *  GINO (Anġelino)  * GORI / GRAJGOR (Gregorio)  *  GRABIEL (Gabriele)  *  GREZZ (Grezzju) *

INDRI   (Andrea)  *

KALANĠ (Mikelanġl)   *  KALĊ (Kalċidon)  *  KARMNU (Karmenu)  *  KEKIN (Katrin)  * KRUĊ (Crocefisso)  *  KEJLI  *  KIELI / KELINU/A (Mikiel/a)  *  KIKKU/A (Franġisku)  *  KOLA (Nikola)   *  KONSLU (Konsolatu)   *  KONSU/A (Konċetta)   *  KOZZA (Lukrezja?)  * KURUN (Coronato)  *

LAZZRU (Lazzaro) * LELI (E/Manweli / Emanuel)  * LEMU (Gulielmo)  * LENZU/A / (Lorenzo/a)  * LIENI (Elena)  * LINO/A  (Carmelino/a  / Paolino/a)  * LIPPU (Filippo) * LOLA / Lurat (Loreto / Maria Dolores?)  * LONZU/A (Annunziata)  * LORA (Lorenza / Eleonora?)  * LUKÌ (Lucrezia)  *

MABBLI (Amabile) * MAJSI * MASU/I (Tumasu/i) * MANANNI (Maria Anni) * MARÌ (Marija)  * MARINTON (Mariantonia)  * MAROZZA / MARUZZA (Maria Rożaria) * MASSU (Massimiljanu)  * MILIO (Emilio)  * MENA/U (Karmen/u/a jew Filomena) * MENĠU (Franġisku) * MENZJU (…..?)  *  MINKADMINKA (Duminka)  *  MUNDU (Rajmundu)  *

NARDU (Leonardu)  *  NAPPU (Napuljun)  *  NATU (Fortunato / Natalino)  * NAZJU (Iniazio) NENU (Karmenu) * NELLA (Giannella) * NESTU (Ernestu)  *  NETT/A (Antonetto / Antonetta / Bernardetta)  *  NINU/A (Toninu/a)  *  NONU (Onorato)  *  NOZZI (Annunziata)  *  NUNZJA (Annunziata)  *

ORSLA   (Ursola)  *

PAĊIKK (Pawlu Franċisku)  * PATIST (Ġian Battista)  * PEPPI/U (Ġużeppi) / PINU/A (Ġużeppinu/a)  *  PULLU / PUPPULL (Pubbliju)  *

RAFEL (Rafael)  *  RANDA   (Veneranda)  *  RAZJU (Orazju)  *  RINA (Katerina) * RUŻAR / ROŻU (Rosario)  *

SANDER (Alessandru)  * SANTU (Santoru)  * SAVER (Saverio / Francesco Saverio) * SELMU (Anselmu)  *  SWERU (Ansuero)  * SIDOR (Isidoro) * SINA (Fransina) * SLAJVU (Salvu)  * SLAW (Stanislaw)  SPEDIT (Espedito)  *  SPIRU (Spiridione)  *  SOFÌ (Sofia ) * SONU (Eusonio)  *  SOSA (Anastasia)  *  SULINA (Ursula) * SUNTA (Maria Assunta) *

TANO (Gaetano)  *  TEMI (Temistokile)  *  TERRINU (Ettore)  * TINU/A (Antoninu/a) * TONI/A (Antonio) (Antonia)  *  TORI (Vitoria)  *  TURU (Arturu)  *  TUSÈ (Toussaints) *

VANĠIELA   (Evanġelja)  *  VANNI (Giovanni)  *  VARIST (Evarist) * VIGU / DOVIK  (Ludovico)  *  VITOR ( Vitorio)  *

WENZU/A   (Lorenzo/a)  *

WIŻU  (Wistinu)  *

XANDRU (Alessandru)  *  XMUN (Simone) *

ŻANU (…..?)  * ŻAREN / RENO (Nazzarenu)  *  ŻEPPI / A (Ġużeppi)  *  ŻEŻA (Tereża)  * ŻORU / ŻARU / ŻORI /  (Rożario/a)  *  ŻOŻA (Maria Roża)  *

ZANZU (Kostanzu)  *  ZEZZ/A / ZOLLI (Graziella)  *

 

*           *            *

ISMIJIET SĦAĦ u DAWK li ĦARĠU MINNHOM

ADDEODATO/A Deo * Data   INIAZIO Nazju
ADELINA Delina * Lina   KALĊIDON Kalċ * kalanċ
ADRIANO Drinu   KARMENU Karmnu * Nenu
ALBERTO Bertu   KATARINA Katrin * Rina * Kekin
ALBINO Binu   KONSOLATU Konsu
ALESSANDRU Sandro * Xandru   KONSTANZU Sanzu
ALFONSO Fonzu   KONĊETTA Ċetta / ina
ALFREDO Fredu   KROĊEFISS/A Kruċ/a *  fiss/a
AMABILE Mabbli   LUIGI Wiġi * Ġiġi/a
ANASTASIO/A Sosu / Sosa   LAZZARO Lazzru
ANDREA Indri   LEONARDU/A Nardu/a
ANĠLU Ġino/a  * Ġolinu/a   LORENZO/A Wenzu/a * Lorri * Lora * Lonzu * Laura
ANNUNZJATA Nunzja * Lonz/ua * Nozzi   LORETO/A Luret * Lora * Lola
ANTONIO Tonio/a * Toninu/a * Ninu/a   LUDOVIGO Duvig * Vigu
ANSUERO Sweru   LUCREZIA Kozza * Lukì
ANTOINE/ETTA Netta   MARGERITA Gerita * Rita
ARCIBALDO Baldu   MASSIMILIANO Massu
ARTURO Turu   (E)MANWEL Leli
BALDASSARE Baldu   MARI ANNA marianna
BENEDETTO Dettu   MARIA Marì
BENJAMINU Bendu   MARIA ANTONIA Marinton
BERNARDETTA Benny   MARIA ASSUNTA Sunta
CONSUEOLO/A Konsu/a * Konslu   MARIA ROSARIA Mariros * Marozza * Maruzza
CORONATO Kurun   MICHELANGELO Mikilanġ
DIONISJU Dione   MICHELE/A Mikiel * Kieli * Kejli * Kelin
DOLORES Lola * Doris   NAZZARENU/A Nazju * Żaren R Reno/u/a
DOMENICA Dminku/a * Minka   NIKOLA Nikol / Kola
EDWARDU Dwardu   NAPULJUN Nappu
ELENA Liena   ONORATO Nonu
ELIŻABETTA Bettina   PAĊIFIKU Paċifk
EMILIO Milio    PAOLINO Pawlu * Lino
ERNESTU Nestu    PASQUALE P/Baskal
ETTORE Terrinu    PUBBLIJU Pullu * Pupull
ESPEDITO Spedit   RAJMUNDU Mundu
EVANĠELIKA Vanġiela * Ġilka   RONALDO Aldo
EVARIST Varist   ROSARIO/A Rożu/a * Rużar/ia *   Żoru * Żaru * Żori
EUGENIO Ġenju   SEBASTIAN Bastjan * Stjanu
FABRIZIO Bizju   SANTORU / INU Santu
FELICIANO Feliċ   SAVERIO ‘/ SALVATORE Salvu * Saver * Slajvu
FILIPPU Lippu   SIDORJU Sidor * Doru
FILOMENU/A Menu/a   SIMONJU Xmun
FORTUNATO/A Furtu/a * Natu/a   SPIRIDIONE Spiru
FRANĠISKU/A Ġisku * Ċikku * Kikku/a * Frenċ * Frans / ina * Menġu * Franġa   STANISLAW Slaw
ĠAN BATTISTA Ġanpatist   Eusonio  SONU
ĠAN DUMINKU Ġandumink   TARĊISJU Ċisju
ĠAN ĠUŻEPP Ġanġu   TEMISTOKILE Temi
ĠAN NIKOLA Ġannikol   TEODORO Doru
ĠAN MARIA Ganmarì * Ġamri   TERESA Żeża
ĠIANNELLA Ġianna * Nella   TOUSSAINTS Tusè
ĠEROLAMO Ġlormu * Ġomu   TUMAS Masu * Majsi * Masi
ĠIOVANNI Ġanni   URSOLA Orsla
ĠUDITTA Ġitta   VENERANDA Randa
ĠULIANU Ġiljan * Ġillu   VITORIO Vitor
ĠUSTINU/A Ġustu/a   ANSELMU Selmu
ĠUŻEPPI/A Ġużi/a * Peppi/a * Żeppi/a * Ġużè   GIOVANNi Vanni * Ganni
GIOACCHINO Ġwakkin   RAFFAEL Rafel  * Effie
GABRIELE Grabiel   ISIDORIO Sidor
GAETANO Gejtu * Tano   SOFIA Sofì
GASPARE Gaspru   ĠWAKKINO Ġwakkin * Ġakki
GREGORIO Girgor * Grejgor   CARMELO Lino
GREZZJU/A Grazju * Razju   CONĊETTA Konsa/u
GRAZZIA / ELLA Grezz * Zella / Zezza * Zolli   Ġorġ ? Joseph? Joseph John ? Ġoġo
GULIELMO Liemu   BARTILMEW  Bertu 
      EPIFANIO  Fanu 
 

Martin Morana

18.12.2022

http://www.kliemustorja.com

aa-ara-xint-tghid-3

Ktieb li jittratta mijiet ta’ aneddotti mill-istorja ta’ Malta kif ukoll jagħti tifsiriet ta’ kliem antik u minsi. paġni 256, b’mijiet ta’ ritratti li jispjegaw is-suġġett ittrattat. Jinsab għand il-librara. Prezz. Euro 14.95

Pubblikazzjonijiet oħra tal-istess awtur ….

Categories: Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s